Warsztaty i szkolenia

Na prośbę osób zainteresowanych prowadzimy autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tematyce umiejętności miękkich, takich jak:

  • radzenie sobie ze stresem,
  • komunikacja w zespole,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • wypracowywanie kompromisów,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji,
  • radzenie sobie z “trudnymi” (rodzicami, uczniami, nauczycielami, dziećmi, itp.),
  • przyjmowanie i formułowanie informacji zwrotnej,
  • techniki mediacyjne.