Terapia dzieci i młodzieży (spotkania indywidualne)

Sesja: 60 minut, 100 zł

Wychowywanie i edukacja dzieci to wymagający czas dla rodziców. To okres wielu wyzwań ale również zagrożeń. Mamy świadomość, że czasem ciężko wypracować samodzielnie strategię służącą dobru wspólnemu całej rodziny. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie umiejętności wychowawczych oraz strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Pracujemy również z dziećmi i młodzieżą m.in. w następujących obszarach:

 • trudności w nauce (w tym specyficzne trudności w nauce),
 • fobia szkolna,
 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • uzależnienia behawioralne (gry komputerowe, internet, itp.)
 • problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia lękowe,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
 • trudna sytuacja rodzinna (konflikty, żałoba, choroba przewlekła, rozwód, zmiana szkoły, przeprowadzka, przyjście na świat rodzeństwa, wyjazd rodzica do pracy za granicę, dziecko niepełnosprawne w rodzinie itp.),
 • zaburzenia nastroju,
 • i inne według potrzeb klienta.

Oferujemy także indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (w tym dzieci z niedosłuchem, dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną).