Terapia dzieci i młodzieży - Metodus - psycholog - Kępno

Terapia dzieci i młodzieży

Sesja: 50 minut, 120 zł

Wychowywanie i edukacja dzieci to wymagający czas dla rodziców. To okres wielu wyzwań ale również zagrożeń. Mamy świadomość, że czasem ciężko wypracować samodzielnie strategię służącą dobru wspólnemu całej rodziny. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie umiejętności wychowawczych oraz strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Pracujemy również z dziećmi i młodzieżą m.in. w następujących obszarach:

 • terapia dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • trudności w nauce (w tym specyficzne trudności w nauce)
 • fobia szkolna
 • niepełnosprawność intelektualna
 • kłopoty z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • uzależnienia behawioralne (gry komputerowe, internet, itp.)
 • problemy w relacjach z rówieśnikami
 • zachowania agresywne i autoagresywne
 • niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe
 • wspomaganie rozwoju dziecka
 • trudna sytuacja rodzinna (konflikty, żałoba, choroba przewlekła, rozwód, zmiana szkoły, przeprowadzka, przyjście na świat rodzeństwa, wyjazd rodzica do pracy za granicę, dziecko niepełnosprawne w rodzinie, itp.)
 • zaburzenia nastroju
 • i inne według potrzeb Klienta

Terapię dzieci i młodzieży prowadzi: