Specjaliści pracujący z dorosłymi - Metodus - psycholog - Kępno

Specjaliści pracujący z dorosłymi

 • Agata Bajor-Wierzbicka

  psycholog

  Jestem założycielką Metodus Strefa Pomocy Psychologicznej. Z wykształcenia jestem magistrem psychologii. Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień. Zajmuję się również badaniem kierowców oraz osób potrzebujących badania psychologicznego z obszaru medycyny pracy. Zrealizowałam szkolenie z zakresu diagnozy psychologicznej w Stowarzyszeniu Biegłych Sądowych Psychologów w Polsce. Odbyłam liczne szkolenia i konferencje z zakresu diagnozy psychologicznej oraz pomocy psychologicznej. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

  Numer kontaktowy: 574 203 013

 • Tomasz Maleszewski

  lekarz psychiatra, seksuolog

  Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2001 roku. Specjalizację lekarską z psychiatrii odbył w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Szkolenie w zakresie seksuologii odbył w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Przez lata zdobył doświadczenie jako psychiatra pracując na oddziałach psychiatrycznych (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego i w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu), w Poradniach Zdrowia Psychicznego i w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie nadal pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego i udziela konsultacji w szpitalu na oddziale wewnętrznym i dla lekarzy innych specjalności. Od 2013 roku zajmuje się również seksuologią, początkowo w ramach szkolenia specjalizacyjnego, a od 2015 roku prowadzi własny gabinet lekarski.

  Numer kontaktowy: 510 979 264
  strona internetowa: www.maleszewski.com.pl

 • Maja Banasik

  psycholog

  Ukończyłam studia psychologiczne oraz zakończyłam dwustopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Rozpoczęłam 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku", w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zdobyłam doświadczenie jako psycholog pracując z rodzinami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z osobami dorosłymi w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz na dziennych oddziałach psychiatrycznych. Na bieżąco rozwijam się oraz zdobywam wiedzę na szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz rozwijam się w kierunku psychoterapii par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Numer kontaktowy: 536 395 837

 • Klaudia Jaros

  psycholog

  Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Swój warsztat terapeutyczny doskonale w ramach szkoleń i konferencji o tematyce psychologicznej / psychoterapeutycznej. Pracuję w nurcie humanistycznym, skoncentrowanym na osobie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

  Numer kontaktowy: 536 395 552

 • Ewa Boruta

  psycholog

  Jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy terapeutycznej łączy metody pracy z podejścia ericksonowskiego, systemowego i psychodynamicznego. Pracuje z wykorzystaniem metod terapeutycznych, tj: hipnoza kliniczna, psychodrama, ustawienia systemowe i praca z metaforą.

  Numer kontaktowy: 881 354 298
  strona internetowa: www.ewaboruta.pl

 • Tomasz Misiak

  psycholog kliniczny

  Jest absolwentem 5-letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii. Ukończył studia podyplomowe związane z diagnostyką psychologiczną uprawniające do przeprowadzania holistycznej diagnozy funkcjonowania człowieka w obszarze inteligencji, osobowości, nastroju oraz funkcji poznawczych. Obecnie jest w trakcie 4-letniej specjalizacji klinicznej z neuropsychologii oraz przygotowania rozpoczęcia studiów doktoranckich. Realizuje terapię Neurofeedback. Stale rozwija swoją wiedzę i doświadczenie, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju jak i zagranicą.

  Numer kontaktowy: 502 161 251
  strona internetowa: www.dementis.pl

 • Tomasz Cebula

  psycholog

  Ukończyłem jednolite studia magisterskie uzyskując tytuł magistra psychologii specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie, zajmując się systemami rodzinnymi, wsparciem indywidualnym dla osób będących beneficjentami i pracownikami. Zrealizowałem również kilka tysięcy godzin warsztatów i wsparcia indywidualnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W swojej pracy integruje kilka modalności psychoterapeutycznych, jednak w każdej z nich największą wagę przykładam do relacji terapeutycznej, empatia i zrozumienie to moim zdaniem wstęp do dobrej i owocnej terapii. Cały czas staram się rozwijać swój warsztat po przez różnorodne szkolenia i kursy, które pozwalają mi zachować elastyczność myślenia, która pomaga mi lepiej rozumieć trudności z którymi zmagają się moi pacjenci. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Numer kontaktowy: 730 533 845

 • Dawid Ścigała

  psycholog

  Jestem magistrem psychologii oraz Asystentem Osób Niepełnosprawnych.

  Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod regularną superwizją indywidualną oraz grupową. W trosce o jak najlepszy warsztat pracy regularnie rozwijam się, poprzez udział w szkoleniach oraz pracę własną. W pracy kieruje się zasadami kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa. Koncentruje się na holistycznym, integracyjnym podejściu do klienta. Od kilku lat pracuję z osobami z niepełnosprawnościami. Jako asystent osób niepełnosprawnych oraz jako psycholog.

  Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

  Numer kontaktowy: 884 015 408