Rehabilitacja neuropsychologiczna - Metodus - psycholog - Kępno

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Sesja: 50 minut, 150 zł

Diagnoza i rehabilitacja pacjentów po udarach, urazach czaszkowo - mózgowych, lub chorobach demencyjnych, w szczególności z chorobą Alzheimera.

Polega na realizowaniu działań terapeutycznych, w postaci rehabilitacji poznawczej, w celu redukcji lub usunięcia zaburzeń kognitywnych, emocjonalnych i behawioralnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu. Zadania te mają ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego życia lub jeśli jest to niemożliwe, utrzymać pacjenta w jak najlepszej kondycji, przez jak najdłuższy czas. Działania polegają m.in. na treningu pamięci, rehabilitacji zaburzeń mowy, ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych czy ćwiczeniu funkcji wzrokowo - przestrzennych.

Rehabilitacje neuropsychologiczną przeprowadza: