Psychoterapia dorosłych

Sesja: 50 minut, 100 zł

Staramy się pomagać w przezwyciężaniu problemów oraz szukaniu ich przyczyn. Wspólnie dążymy do odkrywania potrzeb, być może do tej pory nieuświadomionych. Oferujemy wsparcie w życiowym kryzysie, w różnego rodzaju trudnościach, tych codziennych oraz powstałych w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń. Jeśli doświadczacie Państwo lęku, obniżonego nastroju, objawów fizycznych napięcia psychicznego - psychoterapia jest drogą do uwolnienia się od nieprzyjemnych dolegliwości.

Prowadzimy również terapie:

  • zaburzeń nastroju - depresja
  • zaburzeń lękowych (fobie, napady lęku, lęk uogólniony)
  • zaburzeń psychosomatycznych
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń odżywiania
  • Zespołu Stresu Pourazowego
  • w sytuacji przemocy
  • w sytuacji żałoby
  • osób doświadczających kryzysu