Oferta

 • Psychoterapia dorosłych

  Staramy się pomagać w przezwyciężaniu problemów oraz szukaniu ich przyczyn. Wspólnie dążymy do odkrywania potrzeb, być może do tej pory nieuświadomionych. Oferujemy wsparcie w życiowym kryzysie, w różnego rodzaju trudnościach, tych codziennych oraz powstałych w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń. Jeśli doświadczacie Państwo lęku, obniżonego nastroju, objawów fizycznych napięcia psychicznego - psychoterapia jest drogą do uwolnienia się od nieprzyjemnych dolegliwości.

 • Warsztaty tematyczne dla dorosłych

  Tematyka do uzgodnienia: umiejętności wychowawcze, rozwojowe dla kobiet, umiejętności interpersonalne, kompetencje psychospołeczne, rozwojowe dla nauczycieli, i inne według potrzeb.

 • Rozwój osobisty (coaching)

  Zachęcamy również osoby, które chciałyby poprawić jakość swojego życia, lepiej zrozumieć swoje zachowanie i uczucia. Coaching jest procesem szkolenia, który poprzez postawienie odpowiednich pytań pomaga pojedynczym osobom rozwijać się, zwiększać efektywności i osiągać cele. Odpowiednio zadane pytania mają na celu pobudzić do myślenia, ukierunkować na dany cel i optymalizację swoich działań.

 • Terapia dzieci i młodzieży (spotkania indywidualne)

  Wychowywanie i edukacja dzieci to wymagający czas dla rodziców. To okres wielu wyzwań ale również zagrożeń. Mamy świadomość, że czasem ciężko wypracować samodzielnie strategię służącą dobru wspólnemu całej rodziny. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie umiejętności wychowawczych oraz strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne

  Adresatami zajęć mogą być dzieci / młodzież z problemami emocjonalnymi, trudnościami w adaptowaniu się do środowiska. Są to np.: poczucie osamotnienia i lęku w relacjach z rówieśnikami, a także nieumiejętność nawiązywania i utrzymywania przyjacielskich kontaktów z nimi, nieskuteczne strategie radzenia sobie w szkole, poczucie zagrożenia i bezradności, niepewność, niska samoocena, nieumiejętność wyrażania własnego zdania lub nawet poczucie braku wpływu na otoczenie, brak umiejętności radzenia sobie z kryzysami osobistymi, wycofanie się z relacji z innymi, poczucie odrzucenia, bycia ofiarą innych, zachowania agresywne wobec rówieśników lub w stosunku do dorosłych, co utrudnia budowanie bliskich związków.

 • Porady i konsultacje zgodne z zapotrzebowaniem Klienta

  Porady i konsultacje interdyscyplinarne według potrzeb Klientów w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej i terapeutycznej, głównie dla rodziców i nauczycieli.

 • Grupy wsparcia

  Grupy wsparcia dostosowane do potrzeb Klientów: dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla rodziców dzieci w wieku dojrzewania, dla osób po stracie bliskiej osoby, dla osób poszukujących pracy, dla osób w kryzysie, dla osób po rozstaniu, rozwodzie, dla osób przejawiających trudności w relacjach.

 • Warsztaty i szkolenia

  Na prośbę osób zainteresowanych prowadzimy autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tematyce umiejętności miękkich, takich jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów, wypracowywanie kompromisów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji, radzenie sobie z “trudnymi” (rodzicami, uczniami, nauczycielami, dziećmi, itp.), przyjmowanie i formułowanie informacji zwrotnej, techniki mediacyjne.

 • Wspieranie rozwoju, edukacji i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

  Czas trwania sesji uzależniony jest od wieku i poziomu rozwoju funkcjonowania dziecka. Dalszy etap pracy z dzieckiem ustalany indywidualnie przez terapeutę.