Logopedia - Metodus - psycholog - Kępno

Logopedia

Terapia logopedyczna pomaga osobom doświadczających różnego typu problemów w obrębie mowy i komunikacji. Prowadzimy zajęcia logopedyczne zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych.

Mowa jest potrzebna, pomaga w rozwoju, silnie wpływa na funkcjonowanie społeczne. Konsekwencje wad wymowy mogą być dotkliwe, nie należy ich bagatelizować, mogą przyczynić się do niepowodzeń w szkole i dalszym życiu.

Staramy się swoją pracą pomagać m.in. w:

  • wykrywaniu wad wymowy,
  • treningu deficytów,
  • kształtowaniu prawidłowej wymowy,
  • stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy,
  • doskonaleniu mowy,
  • treningu oddychania.

Zajęcia i ich forma dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, pracujemy również z osobami z niepełnosprawnością.