Logopeda - Metodus - psycholog - Kępno

Logopeda

  • Kalina Włodek

    logopeda

    Jestem czynnym nauczycielem pracującym z dziećmi i młodzieżą od 2004 roku. Ukończyłam studia w zakresie nauczania języka polskiego, pracuję jako oligofrenopedagog i logopeda.

    Posiadam certyfikat "Nowoczesnej profilaktyki zdrowia psychicznego", "Spójrz inaczej", oraz "Animatora edukacji". W swojej pracy zawodowej na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystuję program edukacyjno-terapeutyczny "Ortograffiti". Jako logopeda pracuję indywidualnie i z grupami, w swojej pracy wykorzystuję metody aktywizujące, dostosowuję ćwiczenia do potrzeb, korzystam z programów multimedialnych. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach, konferencjach.

    Numer kontaktowy: 884 015 408