Diagnoza Psychologiczna Neuropsychologiczna - Metodus - psycholog - Kępno

Diagnoza Psychologiczna Neuropsychologiczna

Sesja: 50 minut, 150 zł

Prowadzimy holistyczną diagnozę psychologicznąj osób dorosłych oraz dzieci. Realizujemy diagnozę osobowości, inteligencji oraz funkcji poznawczych. Wydajemy opinie psychologiczne.

Posiadamy dostęp do najnowszych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (np. MMPI-2, Test Stanford Binet).

Diagnozę przeprowadza: