Anna Maria Kłobuch - Metodus - psycholog - Kępno

Anna Maria Kłobuch

pedagog

Jestem pedagogiem, z 20-letnim stażem pracy, coachem i trenerem. Ukończyłam studia doskonalące w zakresie psychologicznego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży i podyplomowe studia kwalifikacyjne w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 15 lat prowadzę grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Jestem także pedagogiem specjalnym i surdopedagogiem. Ukończyłam trzystopniowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie doskonalę się w tematyce mediacji szkolnych, rówieśniczych i nieletnich sprawców czynów karalnych.

Numer kontaktowy: 574 319 819